Polska Projektowa > Baza wiedzy

Baza wiedzy

Zamieszczone tu artykuły pogrupowane zostały w działy, których zakładki widoczne są po prawej stronie ekranu. Wyszukiwarka przeszukuje zasoby całej Bazy wiedzy lub jednego z działów, o ile wcześniej wybrana została konkretna zakładka.
W części artykułów dostępna jest możliwość dodawania komentarzy - można je przeglądać na Forum, a interesujące wątki dodawać do obserwowanych.

Planowanie zarządzania ryzykiem

Proces planowania powinien rozpocząć się z chwilą planowania całego projektu. Opisując projekt, tworząc jego definicję poznajemy jego główne cele, zakres, szacujemy zasoby i budujemy ogólny harmonogram. Mamy wówczas możliwość określenia wielkości i złożoności projektu. W zależności od trudności projektu, stopnia jego innowacyjności i jego znaczenia dla organizacji powinniśmy dobrać odpowiednie metody postępowania z ryzykiem czyli zaplanować adekwatny sposób postępowania.

Kategoria:Zarządzanie Projektem
Autor:Marcin Grzelec
Data publikacji:31-03-2011 12:46
Słowa kluczowe:planowanie, zarządzanie projektem, ryzyko

Co i za ile można zgłosić do Urzędu Patentowego

Każdy pewnie kiedyś zastanawiał się, czy opłacalnym dla jego firmy byłoby zgłoszenie do Urzędu Patentowego używanych w obrocie oznaczeń takich jak: logo firmy, kolekcji, produktu, czy haseł reklamowych. Podobne pytanie zadają sobie pewnie też te osoby, które stworzyły innowacyjne rozwiązania w swojej firmie lub wykreowały produkty o indywidualnym designie czy sposobie funkcjonowania.

Kategoria:Prawo wynalazcze
Autor:VenaGroup
Data publikacji:26-01-2011 12:00
Słowa kluczowe:prawo, własność przemysłowa, patent, ochrona, wynalazek, wzór przemysłowy, wzór użytkowy

Ryzyko część 1 - wstęp

Ryzyko towarzyszy nam każdego dnia - jest nieodłączną częścią każdej podjętej przez nas decyzji, zdarzeniem, które może doprowadzić nas do strat. Przechodząc na czerwonym świetle przeprowadzamy bilans strat i zysków. Uwzględniamy ryzyko (strata) np. otrzymania mandatu lub potrącenia nas przez samochód, ale i zysk np. wcześniejsze dotarcie do celu. Analizę taką przeprowadzamy w dużej mierze nieświadomie.

Kategoria:Zarządzanie Projektem
Autor:Marcin Grzelec
Data publikacji:26-01-2011 11:57
Słowa kluczowe:zarządzanie projektem, ryzyko, zarządzanie ryzykiem

Nieuczciwa konkurencja - jakie zachowania przedsiębiorców mogą być uznane za jej przejaw oraz jak skutecznie ją zwalczać

Konkurencja stanowi podstawowy element prawidłowego funkcjonowania gospodarki rynkowej państw demokratycznych, stąd prawodawcy, w tym również ustawodawca polski, szczegółowo uregulował zasady zachowań uczciwości kupieckiej w zróżnicowanych formach podejmowanego współzawodnictwa przy użyciu nowoczesnych technik gry rynkowej oraz mechanizmy zwalczające przejawy nieuczciwej konkurencji.

Kategoria:Prawo wynalazcze
Autor:VenaGroup
Data publikacji:25-01-2011 11:23
Słowa kluczowe:konkurencja

Bazy zgłoszeń

Zachęcamy do korzystania z baz danych Urzędu Patentowego Rzeczyposplitej Polskiej oraz baz urzędów europejskich i międzynarodowych, gromadzących informacje związane z własnością przemysłową.

Kategoria:Przydatne linki
Autor:Polska Projektowa
Data publikacji:24-01-2011 14:04
Słowa kluczowe:zgłoszenia

Wzór przemysłowy, czy warto go chronić?

Z ekonomicznego punktu widzenia dobry wzór przemysłowy może być atutem decydującym o atrakcyjności produktu, postrzeganiu produktu przez klientów, a w efekcie jego sprzedaży.

Kategoria:Prawo wynalazcze
Autor:VenaGroup
Data publikacji:24-01-2011 12:04
Słowa kluczowe:wzór przemysłowy, własność przemysłowa, Urząd Patentowy, ochrona

Jak skutecznie zgłosić znak towarowy do Urzędu Patentowego

Przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania na temat zgłoszeń znaków towarowych w UP.

Kategoria:Prawo wynalazcze
Autor:VenaGroup
Data publikacji:21-01-2011 12:24
Słowa kluczowe:znak towarowy, prawo, własność przemysłowa, Urząd Patentowy, zgłoszenie, znak towarowy

Bazy orzecznictwa

Znajdują się tu linki do stron z bazami orzecznictwa, zarówno polskimi jak i europejskimi.

Kategoria:Przydatne linki
Autor:Polska Projektowa
Data publikacji:20-01-2011 16:38
Słowa kluczowe:orzecznictwo

Jak zapobiegać praktykom nieuczciwego naśladownictwa oznaczeń towarów lub usług?

Aby należycie chronić oznaczenia używane i wykorzystywane dla prowadzenia działalności gospodarczej i osiągania z niej przychodu, należy podjąć odpowiednie środki zabezpieczające już na etapie pomysłu powstania oznaczenia. Zainwestowanie w należyty proces jego przygotowania, a następnie zapewnienie ochrony prawnej, utrudni, a wręcz nawet uniemożliwi jego naśladownictwo przez konkurencję.

Kategoria:Prawo wynalazcze
Autor:VenaGroup
Data publikacji:19-01-2011 14:56
Słowa kluczowe:naśladownictwo, oznaczenia, towary, usługi, ochrona, nieuczciwe praktyki

Klasyfikacje

Są to akty prawne zawierające określone spisy towarów, usług, lub dziedzin życia, dla których dokonywane jest zgłoszenie znaku, wzoru czy wynalazku. W przypadku praw zarejestrowanych klasyfikacje pozwalają na szybkie ustalenie zakresu ochrony danego prawa. Dla każdego rodzaju prawa obowiązuje odrębna klasyfikacja.

Kategoria:Przydatne linki
Autor:Polska Projektowa
Data publikacji:13-01-2011 13:41
Słowa kluczowe:klasyfikacje

OHIM - wspólnotowe znaki towarowe i wzory przemysłowe

OHIM odpowiada za rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych obowiązujących na terenie 27 krajów Unii Europejskiej.

Kategoria:Przydatne linki
Autor:Polska Projektowa
Data publikacji:03-01-2011 12:11
Słowa kluczowe:urząd, prawo, znak towarowy, wzór przemysłowy, ochrona

Europejski Urząd Patentowy EPO

Europejski Urząd Patentowy publikuje ogromne ilości infrmacji, niestety strona internetowa EPO nie ma polskiej wersji językowej.

Kategoria:Przydatne linki
Autor:Polska Projektowa
Data publikacji:03-01-2011 11:59
Słowa kluczowe:urząd, patent, wynalazek, EPO

Jak zgodnie z prawem stosować reklamę porównawczą?

Reklamą jest każda wypowiedź skierowana do potencjalnych konsumentów odnosząca się do towarów, usług, a także przedsiębiorcy oferującego towary lub usługi, mająca na celu zachęcenie i skłonienie adresatów do nabywania towarów lub korzystania z usług.

Kategoria:Prawo wynalazcze
Autor:VenaGroup
Data publikacji:23-12-2010 10:46
Słowa kluczowe:reklama porównawcza

Urząd Patentowy RP

Na stronie Urzędu Patentowego znajdują sie wszelkie niezbędne informacje potrzebne do wypełnienia zgłoszenia, a także Biuletyny i Wiadomości dotyczące złożonych już zgłoszeń.

Kategoria:Przydatne linki
Autor:Polska Projektowa
Data publikacji:23-12-2010 8:20
Słowa kluczowe:UP, patent, wynalazek, urząd

Słownik pojęć związanych z prawem wynalazczym

Kategoria:Słowniki
Autor:Polska Projektowa
Data publikacji:22-12-2010 9:51
Słowa kluczowe:słownik, prawo wynalazcze

Słownik wyrażeń związanych z zarządzaniem projektem

Kategoria:Słowniki
Autor:Polska Projektowa
Data publikacji:20-12-2010 12:31
Słowa kluczowe:zarządzanie projektem, słownik

Działajmy Razem!

Sprawdź czy Twój pomysł jest unikalny i ma wartość rynkową. Nie szukaj po omacku, nasi eksperci reprezentują wszystkie dziedziny gospodarki.

Już wiesz, że Twój pomysł jest unikalny? Zrealizujemy razem z Tobą ochronę pomysłu i przygotujemy go do komercyjnej realizacji.

Masz gotową dokumentację patentu lub zgłoszony wzór użytkowy? Pomożemy Ci uruchomić produkcję lub sprzedać wynalazek.

Wypełnij zgłoszenie!

Zaproś znajomego