Polska Projektowa > Baza wiedzy > Zarządzanie Projektem > Ryzyko część 1 - wstęp

Ryzyko część 1 - wstęp

Kategoria:Zarządzanie Projektem
Autor:Marcin Grzelec
Data publikacji:26-01-2011 11:57
Słowa kluczowe:zarządzanie projektem, ryzyko, zarządzanie ryzykiem

Ryzyko towarzyszy nam każdego dnia - jest nieodłączną częścią każdej podjętej przez nas decyzji, zdarzeniem, które może doprowadzić nas do strat. Przechodząc na czerwonym świetle przeprowadzamy bilans strat i zysków. Uwzględniamy ryzyko (strata) np. otrzymania mandatu lub potrącenia nas przez samochód, ale i zysk np. wcześniejsze dotarcie do celu. Analizę taką przeprowadzamy w dużej mierze nieświadomie.

Realizując projekty nie możemy pozwolić sobie na taką nonszalancję uda się lub się nie uda. Musimy świadomie kalkulować i przewidywać prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń i wskazać ich wpływ na nasze działanie. Identyfikacja niekorzystnych zjawisk mogących wystąpić w naszym projekcie pozwala nam na wcześniejsze przygotowanie, zaplanowanie działań, które te negatywne zdarzenia wyhamują bądź całkowicie zlikwidują. Każde niezidentyfikowane negatywne zdarzenie zanim stało się problemem było ryzykiem. Powstaje zatem pytanie czy warto czekać na problem, czy aktywnie mu przeciwdziałać?

Coraz więcej osób zarządzających przedsięwzięciami oraz firm dostrzega potrzebę zarządzania ryzykiem. Niekiedy tworzy się specjalne działy do spraw zarządzania ryzykiem.

Dla osób zarządzających ryzykiem bardzo istotne jest zdefiniowanie dwóch pojęć: co jest ryzykiem a co niepewnością (ryzyko i niepewność w życiu codziennym nie są aż tak rozróżnianie). Ryzyko to zdarzenie, które ma negatywny wpływ na projekt. Możemy określić z jakim prawdopodobieństwem zdarzenie to może wystąpić oraz jak silny ma wpływ na nasze działania. Natomiast niepewność to stan rozważań o bliżej nieokreślonym zdarzeniu. Doświadczenia wskazują na to, że to czego się najmniej spodziewamy najczęściej się wydarzy.

Powinniśmy zatem ujarzmić ową niepewność i opisać nieznane tak by stało się znanym. Tym między innymi zajmuje się zarządzanie ryzykiem. Pozwala na maksymalizację efektu zdarzeń pozytywnych (szans) i minimalizację zdarzeń negatywnych (ryzyk).

W metodologiach i metodykach zarządzania projektem znajdziemy przewodniki i instrukcje postępowania z ryzykiem. Najbardziej popularne metody to Prince2 i PMBok. Ryzyko w Prince2 wskazuje procesy, które należy realizować: identyfikacja, ocena, planowanie, wdrożenie, komunikacja. Z kolei PMBok mówi o procesach: planowanie zarządzania ryzykiem, identyfikowanie ryzyka, przeprowadzeniu jakościowej i ilościowej analizy ryzyka, zaplanowanie reakcji na ryzyko, monitorowanie i kontrolowanie ryzyka.

Wspomniane procesy zostaną opisane w dalszych, cyklicznie pojawiających się artykułach. Wskażę w nich podejście do pracy z ryzykiem, które wypracowałem na drodze moich zawodowych doświadczeń. Chętnie podyskutuję nad innymi doświadczeniami i płynącymi z nich wnioskami. Zachęcam zatem do komentowania tematu na forum.

Działajmy Razem!

Sprawdź czy Twój pomysł jest unikalny i ma wartość rynkową. Nie szukaj po omacku, nasi eksperci reprezentują wszystkie dziedziny gospodarki.

Już wiesz, że Twój pomysł jest unikalny? Zrealizujemy razem z Tobą ochronę pomysłu i przygotujemy go do komercyjnej realizacji.

Masz gotową dokumentację patentu lub zgłoszony wzór użytkowy? Pomożemy Ci uruchomić produkcję lub sprzedać wynalazek.

Wypełnij zgłoszenie!

Zaproś znajomego