Polska Projektowa > Baza wiedzy > Zarządzanie Projektem > Planowanie zarządzania ryzykiem

Planowanie zarządzania ryzykiem

Kategoria:Zarządzanie Projektem
Autor:Marcin Grzelec
Data publikacji:31-03-2011 12:46
Słowa kluczowe:planowanie, zarządzanie projektem, ryzyko

Proces planowania powinien rozpocząć się z chwilą planowania całego projektu. Opisując projekt, tworząc jego definicję poznajemy jego główne cele, zakres, szacujemy zasoby i budujemy ogólny harmonogram. Mamy wówczas możliwość określenia wielkości i złożoności projektu. W zależności od trudności projektu, stopnia jego innowacyjności i jego znaczenia dla organizacji powinniśmy dobrać odpowiednie metody postępowania z ryzykiem czyli zaplanować adekwatny sposób postępowania.

Proces planowania wg PMBook wygląda następująco:Plan zarządzania ryzykiem ma wskazać, jakie działania należy podjąć, by zmniejszać bądź eliminować ryzyko oraz w jaki sposób określać rezerwy czasowe i pieniężne, by ryzyko obsłużyć.

Materiałami wejściowymi do planowania procesu zarządzania ryzykiem mogą być: podstawowe założenia przedsięwzięcia (Definicja Projektu), polityka organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem, ewidencja ról i obowiązków w projekcie i organizacji, wytyczne dotyczące tolerancji, szablony planu zarządzania ryzykiem w firmie (jeżeli takie istnieją).
Materiały te powinny być wykorzystane podczas spotkań, których celem będzie stworzenie planu zarządzania ryzykiem.

Plan zarządzania ryzykiem powinien zawierać:
- metodykę określającą sposoby, narzędzia i źródła danych, które należy wykorzystać w zarządzaniu ryzykiem,
- opis ról i obowiązków poszczególnych członków zespołów projektowych jak i indywidualnych pracowników organizacji (risk manager) względem procesu zarządzania ryzykiem,
- całkowity budżet projektu oraz kwotę przeznaczoną na proces zarządzania ryzykiem,
- system oceny i interpretacji zdarzeń
- progi akceptacji, czyli kryteria określające, kiedy powinny być podjęte działania
- charakterystykę procesu monitorowania ryzyka w czasie realizacji projektu.

By sporządzić plan zarządzania ryzykiem wymagane jest zapoznanie się z pozostałymi pięcioma procesami. W kolejnych odsłonach zarządzania ryzykiem powiemy o tym:

- jak wygląda proces identyfikacji ryzyka, by w konsekwencji móc wskazać w planie metodę identyfikacji, którą wykorzystamy w projekcje,
- jak ocenić wielkość ryzyka, by w konsekwencji wskazać w planie metodę przyjętą do priorytetyzacji ryzyka
- jakie są możliwe reakcje na ryzyko, by w planie wskazać te właściwe i pożądane
- co znaczy monitorowanie ryzyka i jakie ma konsekwencje dla projektu.

Na koniec wrócimy do planu zarządzania ryzykiem podsumowując wszystkie aspekty.

Działajmy Razem!

Sprawdź czy Twój pomysł jest unikalny i ma wartość rynkową. Nie szukaj po omacku, nasi eksperci reprezentują wszystkie dziedziny gospodarki.

Już wiesz, że Twój pomysł jest unikalny? Zrealizujemy razem z Tobą ochronę pomysłu i przygotujemy go do komercyjnej realizacji.

Masz gotową dokumentację patentu lub zgłoszony wzór użytkowy? Pomożemy Ci uruchomić produkcję lub sprzedać wynalazek.

Wypełnij zgłoszenie!

Zaproś znajomego