Polska Projektowa > Działajmy Razem!

Skorzystaj z naszego doświadczenia!

Istotnym elementem współpracy przy nowych pomysłach jest zachowanie poufności. Wśród ryzyk dotyczących branży wynalazczej znajdują się przede wszystkim kradzież intelektualna i szpiegostwo gospodarcze. Polska Projektowa gwarantuje zachowanie poufności.
Obdarzenie nas zaufaniem powinno być poprzedzone lekturą poniższych dokumentów:
- Regulamin
- Polityka prywatności
- Wzór umowy o zachowaniu poufności.

Jesteśmy również otwarci na indywidualne propozycje zapisów umów.

Polska Projektowa jest przygotowana do współpracy z osobami fizycznymi, z jednostkami naukowymi, firmami i wszelkimi podmiotami, które są uczestnikami procesów twórczych.
Zleć nam swoją sprawę, a my przeprowadzimy analizę, zaproponujemy rozwiązanie i jeśli zostanie ono zaakceptowane zostaniemy organizatorem zespołu, który zrealizuje Twój cel!

Oferujemy również pomoc przy zawieraniu umów związanych z całym obszarem innowacji, w tym:

1.Umowa sprzedaży prawa ochronnego na znak towarowy.
2.Umowa sprzedaży prawa ochronnego na wzór użytkowy.
3.Umowa sprzedaży prawa z rejestracji na wzór przemysłowy.
4.Umowa sprzedaży patentu.
5.Umowa sprzedaży projektu/dokumentacji.
6.Umowa o zachowaniu poufności.
7.Umowa o wykonanie raportu z badań czystości patentowej.
8.Umowa licencyjna o używanie zarejestrowanego znaku towarowego.
9.Umowa licencyjna o korzystanie z chronionego wzoru użytkowego.
10.Umowa licencyjna o korzystanie z chronionego wzoru przemysłowego.
11.Umowa licencyjna o korzystanie z patentu.