Polska Projektowa

Celem platformy jest stworzenie przyjaznych warunków do integracji wielu środowisk związanych z szeroko rozumianym procesem wprowadzania nowych pomysłów w życie.
Innowacyjny produkt nie powstanie bez wynalazcy, inwestora, przedsiębiorcy, instytucji prawnych, firm marketingowych i jednostek naukowych. Dopiero współdziałanie wszystkich pozwoli uzyskać efekt synergii i optymalizację czasu i kosztów realizacji. Rola Polski Projektowej to ułatwienie i pomoc w odnalezieniu partnerów do skutecznej realizacji projektu. Podejmujemy się również roli kierownika projektu, wykorzystując autorskie oprogramowanie do zarządzania projektem, dedykowane dla innowacyjnych rozwiązań.

Nasza oferta kierowana jest dwutorowo:
- do tych, którzy chcą zostać aktywnymi Użytkownikami platformy Polska Projektowa oraz
- do tych, którzy nie zdecydowali jeszcze o dołączeniu do społeczności naszego serwisu.

OFERTA OGÓLNA:

Ze szczegółami oferty można się zapoznać się tutaj :
Skorzystaj z naszego doświadczenia - zleć nam swoją sprawę.


OFERTA DLA UŻYTKOWNIKÓW:

1.UŻYTKOWNIK - każdy, kto założy konto w serwisie. Konto jest bezpłatne i umożliwia dodawanie ogłoszeń, publikowanie informacji o sobie w formie wizytówki, udział w forum dyskusyjnym, korzystanie z poczty wewnętrznej.

2.UŻYTKOWNIK ZWERYFIKOWANY- każdy UŻYTKOWNIK, który zdecyduje się na zmianę typu konta na abonamentowe A6 - ważne przez 6 miesięcy albo A12 ważne przez rok.
Po opłaceniu abonamentu, w ciągu 72 godzin pracownik Polski Projektowej sprawdzi podane przez UŻYTKOWNIKA informacje.
Jeżeli weryfikacja przebiegnie pozytywnie, wtedy status UŻYTKOWNIKA zostanie zmieniony na UŻYTKOWNIK ZWERYFIKOWANY.
Weryfikacja danych odbywa się tylko raz, przy zakupie pierwszego abonamentu. Status UŻYTKOWNIK ZWERYFIKOWANY może zostać cofnięty po stwierdzeniu, że stan faktyczny uległ zmianie lub Użytkownik sam dokonał edycji danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
W przypadku podania danych nieprawdziwych wniesiona opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi.

Abonament typu A uprawnia do otrzymywania od Polski Projektowej informacji na temat planowanych realizacji nowych projektów.

Każdy UŻYTKOWNIK ZWERYFIKOWANY mający aktualny abonament będzie otrzymywał mailem wiadomości o poszukiwanych członkach Zespołu Projektowego, tematyce, wymaganych umiejętnościach, zakresie prac itp. Jeżeli oferta okaże się interesująca, wystarczy odesłać do Polski Projektowej swój akces do prac przy projekcie. Spośród wszystkich chętnych wybrany zostanie docelowy skład Zespołu Projektowego.
Polska Projektowa nie gwarantuje, że w okresie trwania abonamentu UŻYTKOWNIK ZWERYFIKOWANY otrzyma interesujące go informacje lub dołączy do naszych zespołów.
Opłata abonamentowa daje potencjalną możliwość uzyskania informacji w trybie priorytetowym.

Ile taka potencjalna możliwość jest warta?

Dla Przedsiębiorcy to może być wiadomość o konkurencyjnych towarach, jakie być może pojawią się niebawem na rynku, może to być również szansa do udziału w projekcie, którego produkcję może uruchomić w swojej firmie.
Dla Wynalazcy to możliwość pomagania w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez Przedsiębiorców, lub nawiązanie kontaktów z osobami zainteresowanymi tematyką, jaka jest domeną Wynalazcy.
Dla Inwestorów to możliwość dotarcia do projektów będących potencjalnymi strefami zysków, z pominięciem etapu preselekcji.
Dla przedstawicieli Instytucji, w tym dla Rzeczników, Radców i innych grup zawodowych związanych z wynalazczością, to szansa na znalezienie zlecenia przy konkretnym projekcie.
Dla Jednostki Naukowej to szansa na wykorzystanie własnego potencjału intelektualnego i narzędziowego, na otrzymanie intratnych zleceń.
Dla Firmy marketingowej to szansa tworzenia nowych nazw, znaków towarowych, opracowania analiz rynku i strategii sprzedaży.Polska Projektowa jest przygotowana do współpracy z osobami fizycznymi, jednostkami naukowymi, firmami i wszelkimi podmiotami, które są uczestnikami procesów twórczych.

Zleć nam swoją sprawę, a my przeprowadzimy analizę, zaproponujemy rozwiązanie i jeśli zostanie ono zaakceptowane zostaniemy organizatorem zespołu, który zrealizuje Twój cel!

Zapraszamy również do rozważenia propozycji zostania naszym Ekspertem!

Niebawem Użytkownicy platformy zyskają nową możliwość - każdy, kto nie będzie chciał korzystać z naszej pomocy przy realizacji projektu, będzie mógł użyć naszego autorskiego oprogramowania do zarządzania projektem innowacyjnym. W bezpieczny sposób wykorzystując szyfrowane połączenia Użytkownik sam skompletuje zespół projektowy i wcieli się w rolę kierownika projektu. Planowany termin udostępnienia tej funkcjonalności to kwiecień 2011r.

Działajmy Razem!

Sprawdź czy Twój pomysł jest unikalny i ma wartość rynkową. Nie szukaj po omacku, nasi eksperci reprezentują wszystkie dziedziny gospodarki.

Już wiesz, że Twój pomysł jest unikalny? Zrealizujemy razem z Tobą ochronę pomysłu i przygotujemy go do komercyjnej realizacji.

Masz gotową dokumentację patentu lub zgłoszony wzór użytkowy? Pomożemy Ci uruchomić produkcję lub sprzedać wynalazek.

Wypełnij zgłoszenie!

Zaproś znajomego