Polska Projektowa > Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu PolskaProjektowa.pl


1. Operator Polska Projektowa M. Widłak sp.j. jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika Serwisu PolskaProjektowa.pl w trakcie rejestracji lub w odrębnej umowie zawartej z Operatorem. Przekazanie danych osobowych przez Użytkowników będących osobami fizycznymi korzystającymi z Serwisu bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Serwisie.

2. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rejestracji w Serwisie oraz w celu właściwego wykonania usług dostępnych w ramach Serwisu, w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Dane osobowe przetwarzane przez Operatora mogą obejmować: adres email, imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres strony www, ewentualnie dane osobowe wskazane przez Użytkownika w opisie, o jakim mowa jest w 4 ust. 4 pkt. 4 Regulaminu.

4. Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu, poza danymi, które Użytkownicy dobrowolnie zdecydują się udostępnić w ramach swojego Konta.

5. Za wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Operator nie jest administratorem danych osobowych Użytkowników umieszczonych przez nich w ramach Serwisu, w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych w ramach Serwisu przez Operatora, w tym w szczególności danych umieszczanych w Serwisie w ramach umieszczania w nim własnych treści - przetwarza je, jako powierzone mu do przetwarzania.

6. W przypadku przekazania Operatorowi przez Użytkownika danych osobowych, będą one przez niego przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Operatora, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji Użytkownika oraz umożliwienia prawidłowego logowania do Serwisu.

7. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

8. Operator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów zarówno danych, których jest administratorem, jaki i danych powierzonych do przetwarzania, w tym:
1) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
2) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa powyżej;
3) do przetwarzania danych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Operatora;
4) zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
5) prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.

9. Operator gromadzi informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem Link. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Serwisu. W oparciu o te dane budowane są np. statystyki odwiedzin.

10. Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych.

11. Niektóre obszary Serwisu wykorzystują cookies - pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu:

- świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb
- zbierania informacji o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron witryny.
- dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy witryny mogą w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę plików cookies. Jednakże wyłączenie opcji akceptowania plików cookies może utrudnić korzystanie z witryny.

Więcej na temat cookies na stronie: Link


12. Operator zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie. Mamy nadzieję, że nasze zasady pozwolą zawsze cieszyć się Państwu wygodnym użytkowaniem naszego Serwisu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości email na adres biuro@PolskaProjektowa.pl .