Polska Projektowa > Pomysł, Projekt, Produkt

Pomysł

Aby powstało coś nowego niezbędny jest Pomysł, inicjujący cały proces, którego efektem będzie Projekt, a docelowo Produkt.

Cały proces powstawania nowego produktu został podzielony na 3 fazy, z których pierwsza nosi nazwę Pomysł. Faza ta obejmuje zarówno ogólne koncepcje jak i bardzo szczegółowe rozwiązania.

Wiele interesujących i wartościowych pomysłów nigdy nie zostaje zrealizowanych, ponieważ twórca, autor czy wynalazca często nie jest przygotowany na wypełnianie wymaganych procedur, opracowywanie analiz czy tworzenie biznesplanów.

Każdy, kto ma pomysł i chciałby sprawdzić jego wartość może przesłać do nas zgłoszenie bezpośrednio ze strony internetowej, albo wybrać inną formę kontaktu z nami.

W tej fazie oferujemy:
- sprawdzenie unikalności pomysłu,
- konsultacje z Ekspertem branżowym,
- analizę opłacalności,
- opinię, czy warto ubiegać się o ochronę prawną,
- wyszukiwanie partnerów,
- propozycje finansowania,
- inne - w zależności od potrzeb i oczekiwań.

Wszystkie te działania pomogą w podjęciu decyzji, co dalej z pomysłem?

Czy należy kontynuować współpracę i przejść do kolejnej fazy - Projekt? Czy sprzedać pomysł, a może o nim zapomnieć?

Projekt

Faza Projekt skierowana jest do wszystkich zainteresowanych stworzeniem dokumentacji i/lub uzyskaniem ochrony prawnej swojego pomysłu.

We współpracy z Ekspertami zostaną przygotowane opracowania techniczne, analizy marketingowe i finansowe oraz inna dokumentacja niezbędna do zakończenia Projektu. Kluczową w tej fazie będzie decyzja czy korzystać z ochrony prawnej pomysłu, a jeśli tak, to który rodzaj ochrony najlepiej zabezpieczy interesy pomysłodawcy.

W tej fazie oferujemy:
- wybór właściwej formy ochrony,
- udział w finansowaniu kosztów uzyskania ochrony,
- badania marketingowe,
- analizy ekonomiczne,
- budowę prototypów,
- opinie Ekspertów,
- wyszukiwanie partnerów,
- wyszukiwanie zainteresowanych nabyciem licencji lub kupnem wzoru/patentu,
- inne - w zależności od branży i wymagań.

Efektem tej fazy powinien być komplet dokumentów, który umożliwi przejście do kolejnej fazy procesu - Produkt.

W tej fazie pomysł staje się towarem, można wdrożyć go do produkcji albo sprzedać dokumentację, licencję lub patent zainteresowanym firmom. Można również wejść w spółkę wnosząc udokumentowany pomysł jako aport, uczestnicząc w dalszym jego rozwoju.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, wypełnij zgłoszenie.

Produkt

Celem fazy Produkt jest uruchomienie lub zwiększenie skali produkcji. Skierowana jest ona do wszystkich, którzy posiadają opracowaną dokumentację lub są właścicielami patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i innych dokumentów certyfikujących.

W tej fazie oferujemy:
- wyszukanie partnerów do założenia spółek prawa handlowego,
- pomoc w doborze inwestora,
- analizę możliwości pozyskania źródeł finansowania,
- pomoc prawną przy zawieraniu umów,
- opracowanie nowej marki i strategii marketingowej,
- analizę rynku,
- budowę nowych linii produkcyjnych.

Możliwości współpracy jest wiele, każda sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu lub wypełnienia zgłoszenia bezpośrednio z naszego portalu.