Reklamy

1. Informacje ogólne

1.1. Dostarczanie kreacji
Gotowa kreacja powinna mieć nazwę zgodną z formatem:
serwis_formareklamy_rozmiar.rozszerzenie
Np.
inwestycje.pl_billboard_750x100.jpg
Kreacje należy wysyłać e-mailem na adres biuro@polskaprojektowa.pl. Dodanie numeru zlecenia do tematu maila pozwoli na łatwiejszą segregację oraz uniknięcie pomyłek.

1.1.1. Formy płaskie
Dla kreacji dostarczonych w formacie rastrowym (JPG, PNG, GIF) oprócz samej kreacji należy wysłać informację o adresie docelowym, do którego ma zostać przeniesiony użytkownik po kliknięciu w reklamę.
Formy płaskie mają tą zaletę, że są wyświetlane także użytkownikom z wyłączoną obsługa JavaScriptu.

1.1.1. Formy w formacie flash
Kreacja w formacie flash uważana jest za kompletną wyłącznie jeśli został zdefiniowany dla niej URL docelowy (clickTag).

1.2. Mierzenie statystyk
Kliknięcia w banery powodują automatyczne przejście do reklamowanego serwisu. Ilość kontaktów użytkownika z reklamą oraz liczba kliknięć w baner jest rejestrowana w statystykach. Statystyki są mierzone przy pomocy autorskiego rozwiązania adserwerowego.
Dopuszczalna różnica adserwerowa dla statystyk odsłon oraz kliknięć w odniesieniu do innego systemu zliczającego wynosi 5%.

2. Kwestie techniczne

2.1. clickTag
clickTag jest sposobem na mierzenie statystyk kliknięć w kreacje. Pozwala ustawić adres docelowy, który mierzy przekierowania, zamiast standardowego adresu. Aby ustawić clickTag w kreacji należy:
- na nowej warstwie wstawić button (o wymiarach równych obszarowi klikalnemu kreacji)
- przenieść warstwę nad wszystkie inne warstwy
- ustawić przezroczystość buttona na 0%
- przypisać następującą akcję do buttona (nie do klatki!)

on (release)
getURL(_root.clickTag, "_blank");

2.2. Wiele clickTagów
W przypadku kiedy kreacja używa wiele adresów docelowych, zostaną one przekazane w sposób identyczny do pojedyńczego clickTaga z tą różnicą, że do nazwy zmiennej dodany zostanie numer porządkowy, np. clickTag1, clickTag2, itd. Sposób użycia tych adresów w kreacji jest identyczny ze standardowym clickTagiem.

2.3. Zapętlone dźwięki
Zapętlone dźwięki są niedopuszczalne w kreacjach. Szczególnie w momencie, kiedy emisja reklamy powinna być zakończona (użytkownik kliknął w zamykacz). Kreacja powinna bezwzględnie zakończyć odgrywanie wszelkich dźwięków wraz z kliknięciem zamykacza lub po upływie czasu emisji (w przypadku toplayera).

2.4. Zamykacz
Zamykacz, całkowicie usuwający kreację, powinien być to button zgodny z następującymi wytycznymi:
1. wymiary obszaru klikalnego: minimalnie 30x30px
2. wymiary krzyżyka: minimalnie 20x20px
3. obszar klikalny zaznaczony linią o grubości nie mniejszej niż 2px lub odznaczający się kolorem
4. krzyżyk zaznaczony linią o grubości nie mniejszej niż 2px
5. położenie obszaru klikalnego stałe, zamykacz umieszczony w prawym górnym rogu obszaru kreacji
6. kolor linii zaznaczenia krzyżyka oraz kolor tła (obszaru klikalnego) powinny ze sobą kontrastować
7. do obszaru klikalnego należy podłączyć następującą akcję:
on (release)
getURL('javascript:onFinishedPlaying();');


2.5. Zabronione elementy
Kreacje w formacie flash nie mogą zawierać:
- dźwięku zapetlonego lub występującego cyklicznie. Maksymalna długość trwania dźwięku to 3 sekundy.
- mechanizmów zapisujących, zmieniających bądź odczytujących pliki cookie
- odwołań do zewnętrznych elementów multimedialnych
- elementów powodujących błędy na stronie, błędne wyświetlanie oraz wyświetlanie komunikatów ostrzegawczych w przeglądarce.
- mechanizmów mających na celu śledzenie interakcji użytkownika
- FPS (frames per second) o wartości wyższej niż 25.
Kreacja nie może obciążać procesora wiecej niż w 30%.

3. Formy reklamowe

3.1. Billboard / DoubleBillboard
Billboard jest płaską formą reklamy, emitowaną w górnej lub dolnej, środkowej części serwisu.
Kliknięcie w billboard powoduje przejście na adres docelowy kreacji.
Standardowe rozmiary:
Billboard: 750100 px
DoubleBillboard: 750200 px
Waga maksymalna: 50KB.

3.2. Rectangle/Box
Rectangle jest płaską formą reklamy, emitowaną w pomocniczej kolumnie serwisu po prawej stronie. Kliknięcie w rectangle powoduje przejście na adres docelowy kreacji.
Standardowe rozmiary: 300250 px
Waga maksymalna: 50KB.

3.3. Skyscraper
Skyscraper (wieżowiec) jest płaską formą reklamy, emitowaną w pomocniczej kolumnie serwisu, umieszczonej po prawej stronie (obok głównej treści). Kliknięcie w skyscraper powoduje przejście na adres docelowy kreacji.
Standardowe rozmiary: 160600 px lub 120x600px
Waga maksymalna: 50KB.

3.4. Inne formy
Kreacje przeznaczone do emisji w pomocniczej kolumnie serwisu, umieszczonej po prawej stronie (obok głównej treści) mogą posiadać inne niż podane wyżej wymiary.
Są one ograniczone:
- do 300px na szerokość
- do 600px na wysokość.

3.5. Mailing
Waga: łącznie do 50 kB
Format: HTML
1. Mailing powinien być zrobiony na tabelach.
2. Elementy graficzne nie mogą być umieszczane jako tło (np. w komórkach tabeli).
3. Elementy graficzne oraz inne elementy np tekst, nie mogą być umieszczane na warstwach (div).

Proszę o przesłanie wraz z kreacją dodatkowych informacji tj:
nazwa nadawcy: .................. (na zlecenie nr ................)
tytuł maila: Reklama - nazwa firmy